Noorsootöötajate mentorite pank - Eesti Noorsootöötajate Kogu

Siit lehelt leiad meie tublide noortevaldkonna mentorite kontaktid. Kõik meie mentorid on läbinud 2020. aasta sügisel mentorluse baaskoolituse Estonian Businesse School’is.

Võta julgelt ühendust, kui tunned, et vajad oma igapäevases töös abi professionaalse arengu toetamisel ning juhendamist, samuti tuge eesmärkide seadmisel ja nendeni jõudmisel. Püüame olla sulle abiks ning viia sind kokku parima mentoriga.


Mis on mentorlus?

Mentorlus on kahesuunaline koostöösuhe, mis aitab avada mentii potentsiaali ja mis inspireerib ning toetab teda nii isiklike kui ka tööalaste eesmärkide saavutamisel.

  • See on suhe, kus kogenum inimene aitab vähem kogenud inimest.
  • On kindla tööalase fookusega.
  • See on õppimise ja arenemise partnerlus.

Loe lisaks


Registreerimine

Tutvu esmalt sellele lehel allpool meie mentorite profiiliga ja tee oma valik.

Mentori registreerimiseks palun täida ankeet, kuhu märgi ka oma esimene ja teine eelistus, keda mentoriks soovid.
Täida ankeet siin.


Kuidas edasi?

Vastame sulle tavaliselt kümne päeva jooksul ja võimalusel püüame sinu soovidega arvestada. Lõplik otsus sõltub eelkõige mentorite töögraafiku täituvusest.

Mentorluse sessioon kestab tavaliselt umbes üks tund ning kohtumiste arv ja periood lepitakse kokku mentori ja mentii vahel (nt kas kuus kuud või üks õppeaasta jne).

Kohtumiste ajakava pannakse pika sinu ja mentori koostöös. Võimalik on kavandada sessioonid ka veebis, kuid kindlasti saadakse kokku esimesel ja viimasel kohtumisel.

Mentorluse protsess koosneb järgmistest etappidest: ettevalmistus, fookuse seadmine, kasvu toetamine ja kokkuvõte.


Hind

Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele on mentorlus tasuta.

Teistele on kuue sessiooni hind 250 eurot.


Lisainfo

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust info@enk.ee.


Meie mentorid

Liis Enson
Aune Suve-Kütt
Angela Kilk
Sirle Lüüs
Riina Paartalu
Marju Lille
Liia Ots
Kadi Kass
Ene Liivand
Reelika Rüütli
Marit Oimet
Eilika Mätas
Alexander Arabkin

Liis Enson

Noorsootöös olen aktiivne olnud viimased kümme aastat. Oman kogemusi nii noortekeskuse kui ka kooli noorsootöös. Hetkel töötan kaheksandat aastat koolis huvijuhina. Lisaks olen organiseerinud ja osalenud rahvusvahelistes projektides ning oman ka huviringi juhendamise kogemust. Sel kevadel lõpetasin Tallinna Ülikoolis noorsootöö korralduse magistriõpingud.

Ollen ka ise olnud noorsootöö algaja, seega tean, kui keeruline ja väljakutseterohke võib olla algus ning kui oluline on, et sul oleks esimesel aastal keegi, kes aitaks sul kohaneda, valdkonnaga paremini tuttavaks saada ja suunab rasketel hetkedel lahenduste poole. Seetõttu pean väga oluliseks, et kõigil alustavatel noorsootöötajatel oleks tugi mentori näol, kes aitaks areneda ja kasvada.

Leian, et mentor pole lihtsalt inimene, kes ütleb sulle mis on õige või vale. Mentor on inimene, kes suunab sind ise lahendusi otsima, aitab luua selgust ja julgust enda tõeliste eesmärkide realiseerimisel. Mentorsuhte eesmärk ongi luua kindlus selleks, et sa usuksid endasse ja tuleksid edaspidi ise toime.

Olen avatud ja õpihimuline inimene ning pean oma tugevuseks oskust olla hea kuulaja. Olla mentor alustavale noorsootöötajale on võimalus panna ka end proovile ja koos areneda.

Minuga saab ühendust: liis.enson@gmail.com


Aune Suve-Kütt

Mentorlus on noorsootöö üks oluline osa. Noorsootöötaja on sageli endale teadvustamata mentor teisele noorsootöötajale või noorele. 2020. aastal Eesti Noorsootöötajate Kogu tellitud ja EBSi läbiviidud mentorluse koolitusel veendusin, selleks et mentortegevusel oleks tulemus, peabvsee tegevuse olema teadvustatud, eesmärgistaud ja süsteemne. Mentorprogrammis osalemine aitab mentiil avada oma potentsiaali, inspireerib ning loob tingimused arenguks.

Olen valmis noori ja noorsootöötajaid toetama nende teel ning oma teadmisi ja kogemusivjagama. Mentorina usun, et areng on mentorprotsessis mõlemapoolne.

Noorsootöötaja on minus peitunud väga noores eas, kui külas olin vanim laps ja korraldasime kümnekonna noorega külanoorte olümpiat, võrkpallivõistlus, vastlapäevi, mardi- ja kadripäeva jooksusid. 12-aastaselt liitusin skautlusega ja 14-aastaselt sai minust hundujuht ehk ametlikult noorsootöötaja.

Sellest inspireeritud ja innustatult läksin Tallinna Pedagoogi Seminari õppima noorsootööd. 1999. aastal asusin tööle Järvamaa väikesesse omavalitsusse, Albu vald noorsootöötajaks. Sellel ajal rajasime kaks noortekeskust, renoveerisime PRIA projektide toel ruumid ja töö noortega tõusis uuele põnevale tasemele. Osalesin Eestii Noorsootöö Keskuse avatud noortekeskuste arenguprogrammis, mis andis jõudu, usku ja hulgaliselt ideid noortekeskuste loomisel ja arendamisel.

Kümmekond aastat rakendasin oma teadmisi oskusi ning arenesin ise edasi muuseumi ja turismimaastikul, töötades Vargamäel ja Kadriorus Tammsaare muuseumides. 2018. aastal asusin tööle Tapa valda, noorsootöö spetsialistina, kus põhiülesanneteks on juhtimine, juhendamine, arendamine ja korraldamine. Sama aasta lõpuks oli minust saanud Tallinna Ülikooli magistriõppe noorsootöö korralduse eriala üliõpilane. See oli väga huvitav arenguteekond, mis aitab mind minu töös. Mulle väga meeldib õppida endast targematelt ja kogenumatelt, seega olen avatud ennast pidevalt täiendama. Kutsun ka teisi noorsootöötajaid mõtlema regulaarsele enesearengule. Olen valmis sind sellel teekonnal toetama.

Minuga saab ühendust: aunesuve@gmail.com


Angela Kilk

Omandasin noorsootöö hariduse Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja mul on noorsootöötaja 7. taseme kutse. Olen pikaaegse kogemusega noorsootöötaja. Alustasin valdkonnas töötamist 1997. aastast. Olen selle aja sees töötanud koolis huvijuhina, noorteorganisatsioonis Eesti 4H klubijuhendajana ja piirkonna juhina, kohaliku omavalitsuse noorsootööspetsialistina, viinud läbi noortelaagreid ja -projekte. Hetkel juhin Kose valla noortekeskuste tööd.

Arvan, et enne kui anda teadmisi ja oskusi noortele edasi, peab noorssootöötaja enda teadmistes väga kindel olema. Olen siinkohal sulle abiks, kui oled alustamas tööd noortekeskuse juhina või noorsootöötajana. Mulle on oluline, et noortekeskuste töötajad tunneksid ennast turvaliselt, kindlalt, motiveeritult ja teadlikult, et nad „teevad õiget asja“.

Mulle väga meeldib õppida endast kogenumatelt ning olen avatud end pidevalt täiendama erinevates väljakutsetes. Pean oluliseks õppimist tegutsemises ja praktikas rakendamises.

Alustavate noorsootöötajate ja tegutsevate noorsootöötajate arengu toetamine on minu jaoks väga oluline ning püüan aidata sul kujuneda iseseisvaks õppijaks, kes suudab jõuda eesmärkideni ja hästi toime tulla oma tööga läbi loovate lahenduste.

Minuga saab ühendust: angela@kose.ee.


Sirle Lüüs

Noorte valdkond on minu jaoks väga oluline ning olen töötanud erinevates noorsootööga seotud ametikohtadel. Olen olnud vabatahtlik noortejuht, huvijuht kutsekoolis, noorsootöö korraldaja mittetulundusühingus ning hetkel töötan noortega omavalitsuse hallatavas asutuses. Olen kirjutanud ning ellu viinud erinevaid projekte nii noorsootöö kui ka teistes valdkondades, oman kogemust nii õpilasesinduse kui ka noortevolikoguga töötamisel, ka noorsootöö kvaliteedi hindamine ei ole minu jaoks võõras.

2020. aasta kevadel lõpetasin Tallinna Ülikoolis noorsootöö korralduse eriala magistriõpingud, oman noorsootöötaja 7. taseme kutset, lisaks olen lõpetanud huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala. Hetkel töötan rahvamaja juhatajana ning lisaks kultuuri korraldamisele kuulub minu tööülesannete hulka piirkonna noorsootöö korraldamine.

Minuga saab ühendust: ssirle@gmail.com


Riina Paartalu

Töötan Loksa Gümnaasiumis huvijuhina käesolevaks ajaks juba 17 aastat. Olen kultuurhariduse taustaga: lõpetasin 1986. aastal E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegune Tallinna Ülikool) kultuurhariduse eriala. Töötasin ligi 15 aastat rahvamaja juhendajana puutudes juba sellel ajal noortega palju kokku.

Noortega ei tegele ma mitte ainult huvijuhina vaid ka muusika-alaselt: õpetan gümnaasiumi klassidele muusikat ja Loksa Muusikakoolis pillimängu (viiul, flööt).

Arvan endal olevat piisavalt kogemusi, mida sinuga jagada.

Minuga saab ühendust: riina.paartalu@loksa.edu.ee


Marju Lille

Ma olen noorsootööd teinud juba 16-aastasest peale, mil asusin juhtima Purdi küla noorte näiteringi, kus korraldasin lisaks ringitööle ka erinevaid üritusi noortele.

Teadlikum töö selles valdkonnas algas aga siis, kui asusin kooli tööle eesti keele ja kirjanduse ning draamaõpetuse õpetajana ja näiteringi juhina aastal 2004 ja nüüdseks olen juba alates 2017ndast aastast noorsoo ja kultuuritegevuse juht Tartu Raatuse Koolis.

Olen töötanud õpilasmalevas rühmajuhina, korraldanud vabariiklikku kooliteatrite festivali ning ka vabariiklikku harrastusteatrite festivali Paides. Olen juhtinud 1.–12. klasside õpilaste draamaringe ning viinud õpilasi erinevatele vabariiklikutele festivalidele nii teatri kui ka etluse valdkonnas, osalenud esinejana Viljandi folkloorifestivalil ja vabatahtlikuna Viru Folgil. Viimased kaks aastat olen olnud võrkpalliklubi Lille Armee manager. Klubi põhilised liikmed on asja gümnaasiumi lõpetanud ja/või ülikooli teed alustanud noored. Samuti kuulun Naiskodukaitsesse, aga panustan seal noorte valdkonna asemel hoopis meditsiini- ja kultuurivaldkonnas.

Elu on võimalusi täis ja neist tuleb lihtsalt kinni haarata. Tahan oma eeskujuga näidata, et elus juhtuvad põnevad asjad siis, kui neil lastakse juhtuda ja kui julgetakse ise käed külge lüüa ning proovida, sest kaotada pole ju midagi. Julgustan noori avastama oma andeid ja end proovile panema ka valdkondades, mis tunduvad keerulised.

Oma suhtumises on mul põhimõte: kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, seega leian alati võimalusi, kuidas realiseerida koostöös noorte endaga ka sellised ideed, mis esmapilgul tunduvad täideviimiseks liiga keerulised. Silmad peavad särama nii noorsootöötajal kui ka tema sihtrühmal ning ka ebaõnnestumine ei ole põhjus, et pead norgu lasta, vaid võimalus õppida ja olukorrast veel tugevamini välja tulla.

Mulle meeldib enda pidevalt täiendada. Usun, et ka mentorlussuhe on kahesuunaline, nii et ka mentiil on palju sellist, mida mulle õpetada. Olen kahel aastal olnud KOV noorsootöötajate arenguprogrammi mentor ja mul on olnud üle 10 mentii.

Minuga saab ühendust: marjulille@gmail.com või telefonil 504 1984.


Liia Ots

Noorsootöötajana olen ametlikult töötanud 2017. aasta maist. Tegelikult küll juba gümnaasiumis esmaabi ringijuhina. Noorsootöösse jõudsin kõrvalerialalt. Hariduselt olen hoopis sotsiaaltöötaja ja enne noorsootööd töötasin lastekaitse spetsialistina, kus mind aga vägisi tõmbas noortekeskusesse appi laagreid ja malevat korraldama.

Pärast kolmanda lapse sündi kutsuti mind paariks kuuks asendama lahkunud noorsootöötajat ja nii ma jäin, sest tundsin, et olen koju jõudnud. Noorsootöö on nii mitmekülgne, võimalusterohke ja enesearengule innustav, et mentorlus on minu jaoks sellel teekonnal järgmine samm. Mäletan ise, kui palju avastamisrõõmu ja samas peata olekut oli esimeses tööaastas. Igapäevasel töötan Muhu Noortekeskuses juhataja ja noorsootöötajana. Mulle väga meeldivad väljakutsed, projektide elluviimine ning mul on noorsootöötaja 6. taseme kutse.

Hetkel on lisaks igapäevasele tööle noortekas käsil ka innovaatiliste noorsootöömudelite arendamine oma koostöögrupis ja rahvusvahelise noorsootöö Muhu noortele lähemale toomine. Noorsootöö on õpetanud mind lähtuma põhimõttest- areng algab väljaspool mugavustsooni.

Minuga saab ühendust: Liia.ots@gmail.com


Kadi Kass

Osalen noorsootöös vabatahtlikuna – olen kodutütarde rühmajuht ning tegelen noortega vanuses 12–18.

Olen tegutsenud vabatahtliku mentor Naiskodukaitses organisatsiooni uutele liikmetele. Hetkel õpin Tartu ülikooli magistriõppes kogukondade arendamist ja sotsiaalset heaolu. 2020. kevadel sain noorsootöötaja 6. taseme kutse.

Minuga saab ühendust: Kadi.kassile@gmail.com


Ene Liivand

Olen õppinud noorsootööd Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja noorsootöö korraldust Tallinna Ülikoolis. Olen pikaaegse kogemusega kooli huvijuht, hetkel töötan noortekeskuses.

Vabatahtlikuna olen panustanud Harjumaa Huvijuhtide Ühenduse, Eesti Huvijuhtide Liidu (nüüdseks Eesti Noorsootöötajate Ühendusega ühinenud) Eesti Noorsootöötajate Kogu tegemistesse. Olen pikalt olnud tegev noorsootöötaja kutsealases arendus- ja hindamistöös.

Olen loomult looja, eriti armastan kunsti ja meisterdamist. “Kõigest võib saada looming, see sõltub vaid tegijast endast. Ükski tegevus pole iseenesest loov ega loovuseta” /Osho/.

Ka noor võib olla looming, mis sõltub noorest endast – olgu see suureks sirgumine aga veel enam innustatud professionaalse noorsootöötaja toest. Loodan, et olen mõne noore südamesse jätnud jälje ja tahan sellesse edaspidigi panustada.

Mentorina saan sulle abiks olla just oma koolinoorsootöö ehk huvijuhi pagasiga. Võta julgesti ühendust!

Minuga saab ühendust: eneliivand@gmail.com


Reelika Rüütli

Olen olnud noorsootöö maastikul kogu oma teadliku tööelu. Alustanud ja pikka aega töötanud kooli huvijuhina. Löönud kaasa maakondlikus huvijuhtide juhatuses ning aktiivselt panustanud noorteorganisatsiooni juhatuse töös ja koordineerinud välismaaga maanoorte vahetust.

Hetkel olen ühe armsa noortekeskuse juhataja ning minu pädevusse kuulub lisaks noorsootööle ka spordi ja kultuurielu edendamine. Minu eesmärk oma töös on olla hea koostööpartner nii oma töötajatele kui ka kogukonna liikmetele.

Olen toetanud nii praktikante, välisvabatahtlikke kui ka noorsootöötajaid. Nüüd, kui olen läbinud mentorite koolituse, oskan oma tegevust paremini mõtestada ning jagada oma kogemusi ka teistega. Aastatega olen saanud kogemuse, et ei ole võimatuid olukordi, on ainult loovad lahendused.

Minuga saab ühendust: Reelika.Ryytli@gmail.com


Marit Oimet

Noored on ägedad! Töö nendega võtab tohutult energiat, aga annab ka mitmekordselt tagasi.

Olen üle kümne aasta toimetanud noortevaldkonnas ja olen ka Eesti Noorsootöötajate Kogu liige. Noorsootöö kogemust on nii rahvusvahelise noorteorganisatsiooni CISV International Eesti üksuse juhina (MTÜ CISV Eesti) kui ka noorsootöötajana koolis. Olen lõpetanud noorsootöö eriala Tallinna Ülikoolis ning lõpetamisjärgus on noorsootöö korralduse eriala magistrantuur samuti TLÜ-s.

Ma usun, et hea noorsootöötaja on noortele ühest küljest nagu majakas ja teisalt nagu turvavõrk. Miks majakas? Sest noored otsivad oma suunda ja sihti elus ning meil noorsootöötajatena on ideaalne võimalus neid toetada, avastada koos nendega maailma erinevaid tahkusid ning aidata neil iseend tunda õppida, lubades teha vigu turvalises keskkonnas. See on nüüd see koht, kus tuleb mängu noorsootöötaja kui turvavõrk.

Mina usun, et kes vigu ei tee, see ei õpi. Seetõttu suunan noori ise tegema, tegutsema ja katsetama, andes neile n-ö võtme, kuidas midagi teha võiks ja mitte ootama, et maagiline keegi nende eest asjad ära teeks. Kui midagi peaks selles õppeprotsessis viltu minema, siis olen nende jaoks olemas, et nad saaksid lahendada olukorra võimalikult väikese kahjuga kõigi osapoolte jaoks.

Viimased viis aastat olen töötanud Põlva Gümnaasiumis koolielu korraldajana. Minu hallata on koolielu mitteformaalse õppimisega seotud teemad – õpilasesindus, külalisesinejad, väljasõidud, karjääriõpetus, infokanalid, jms. Ma tunnen, et olen lõpuks leidnud oma õige koha, sest mul pole veel kordagi olnud tunnet, et ma ei viitsi või ei taha tööle minna.

Mentorlus tuli minu ellu koos Põlva Gümnaasiumiga. Olles käesoleval aastal läbinud noorsootöötajatele mentorluse koolituse sain kindlust, et võiksin lisaks gümnasistidele olla toeks ka kolleegidele, kes noorsootöö valdkonnas toimetavad ja tunnevad, et sooviks aeg-ajalt kellegagi oma muresid ja rõõme jagada.

Minuga saab ühendust: Marit.Oimet@gmail.com


Eilika Mätas

Olen noorsootöös tegutsenud umbes 15 aastat – nii noortekeskuses, üliõpilasesindajana, vabatahtlikuna kui ka noorsootöötajana raamatukogus. Olen õppinud noorsootööd, saksa filoloogiat ning digitaalsete õpimängude loomist. Olen olnud nii mentor kui ka mentii ning väärtustan üle kõige õppimist.

Noorsootöö korralduse magistris on minu uurimishuviks alustavad noorsootöötajad ning nende parem toetamine. Varasemalt töötasinn Haridus- ja Noorteametis ning minu ülesandeks oli koordineerida noorsootöötaja kutse andmist. Hetkel töötan Eesti Noorsootöötajate Kogus kutse väärtustamise juhina. Minu tööks on lisaks kutse andmisele tegeleda ka nt kutse-eetika uuendamisega.  Minu töö on väga põnev, sest kohtun väga erinevate noorsootöötajatega ning püüan neid toetada leidmaks viise, kuidas jutustada ja kirja panna oma lugu.

Soovin olla mentor, sest alustavate noorsootöötajate kui ka tegutsevate noorsootöötajate toetamine on minu jaoks väga tähtis, et neist saaksid kvaliteetsed noorsootöötajad. Võin olla mentor nii alustavale kui ka kogenud noorsootöötajale, kes soovib oma teadmisi arenda nt digimaailmas.

Järgmiste teemade osas võin olla mentiile mentor: alustava noorsootöötaja toetamine, nutikas noorsootöö, noorte kaasamine, rahvusvaheline noorsootöö, noorsootöö kultuurikeskuses/raamautkogus/mittetulundusühingus (ka koostöö nendega), mitteformaalne õppimine, noorte huvide ning vajaduste kaardistamine, noorsootöötaja kutse taotlemine, noorte haritud kodanikuks kujunemine, kohaliku noorsootöö arendamine nt mõne noorsootöötajate kogu käivitamine. Olen valmis mentoriks olema eelkõige veebivahendusel, kuid vajadusel saame kokku leppida ka füüsilisi kohtumisi. Peamiselt olen valmis pikemaks nõustamiseks õhtupoolsel ajal, kuid see ei välista ka muid kokkuleppeid.

Minuga saab ühendust: Eilika.matas@gmail.com


Alexander Arabkin

Olen viimased viis aastat töötanud mobiilne noorsootöötajana. Suviti olen noortelaagrites kasvataja. Lisaks olen töötanud gümnaasiumis huvijuhina. Oman kogemust ka noortekeskuse juhtimises ning olen motiveeriva intervjueerimise koolitaja.

Tegelen vabal ajal Thai boksiga ning armastan käia matkamas. Olen humoorikas, mõnikord sarkastiline, aga enamasti toetav isik.

Minuga saab ühendust: shus.alex@gmail.com