Taotlusvoor avatud:  1.03-1.05.2024 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud)
KEVAD  2024 tulemused selguvad juunis.

2024. aasta (kevadvoor) e-eksamite ajakava:

1.) 06.05.2024

2.) 24.05.2024

3.) 03.06.2024

4.) 10.06.2024 (järeleksam)

E-eksami sooritamise kohta leiad rohkem infot SIIT


Nõustamine:

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN.


Taotlemise keskkond: Haridus ja Noorteameti konkursiveeb

Taotlemise tasu: 45 eurot (Noorsootöö tudengid ja ENK liikmed 35 eurot)

Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida,  see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata. 

Osakutse taotlemise eeltingimused
Laagrikasvataja, tase 5 Laagrikasvataja-juhataja, tase 6
1. Vähemalt põhiharidus 1. Keskharidus ja laagrikasvatajana töötamise kogemus
2. Osakutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 32 akadeemilist tundi 2. Osakutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 32 akadeemilist tundi
3. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus B2-tasemel 3. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus C1-tasemel
4. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 16 akadeemilist tundi 4. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 16 akadeemilist tundi
5. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20 5. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
 • Portfoolio (v.a laagrikasvataja, tase 5 osakutse taotlemisel). Juhendi saad alla laadida siit!
 • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloa kaart).
 • NB! Haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)
 • Eesti keelest muu emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja teistest reguleerivatest määrustest tulenevalt eesti keele oskuse taseme B2/C1 tõendamiseks vastava keeletasemeeksami tunnistus.
 • Keeleseadus § 26 punkt 3 toob välja, et eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama isik, kes on omandanud eesti keeles põhihariduse, (kutse)keskhariduse või kõrghariduse.
 • NB! Koolitustõendid
 • NB! Esmaabitõend
 • Taotlemise tasu maksmise tõend.

Koolitustõend: sobivad noorsootöö ja laagrikasvataja koolitused. Muude koolituste kohta tuleb koostada vabas vormis analüüs koolituse õpiväljundite osakutse kohustuslike kompetentside seoste üle.

Taotlemise keskkond: HARIDUS JA NOORTEAMETI KONKURSIVEEB.Palun kindlasti kontolli, et saaksid e-mailile teate, et taotlus on “esitatud” ning sama staatus on ka konkursiveebis. Muul juhul ei ole taotlus registreeritud hindamiseks.


Erisused:

Noorsootöötaja, tase 4 ja Noorsootöötaja, tase 5 tunnistusega: 

Kehtiva noorsootöötaja, tase 4  ja Noorsootöötaja, tase 6 kutsetunistuse esitamisel ei ole vaja tõendada portfoolios noorsootöö korraldamise kompetentsi laagrikasvataja-juhataja, tase 6 taotlemisel.

Treeneritele: 

Treeneri kehtiva kutsetunnistuse esitamisel ei pea esitama täiendusõppe ning esmaabikoolituse läbimist tõendavaid dokumente.

Õpetajale:

Õpetaja kehtiva kutsetunnistuse esitamisel ei pea esitama haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d) ja täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente.


 

Hindamine 

Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik töö.

 • Osakutse puhul hinnatakse kompetentse, mis on välja toodud vastavas kutsestandardis.
 • Eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.
 • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva pärast eksami toimumist.
 • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 5. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.

 


Laagrikasvataja ja -juhataja koolitused:

Laagrikasvataja ja -juhataja koolitusi pakuvad meie partnerid koostöös Haridus- ja Noorteametiga. Koolituste ajakava selgub tavaliselt veebruaris ja on leitav siit. Mõned koolitajad pakuvad koolitusi ka sügisel. Palun kontrollige täpseid hindu ja kuupäevi siiski koolitaja kodulehelt!

Eesti Noorsootöötajate Kogu ei tegele laagrikasvataja-juhataja koolituste korraldamisega, kuid osakutse taotlemiseks sobivad ka teised Eesti Noorsootöötajate Kogu vmt organisatsioonide poolt pakutavad koolitused.

 

Koolituskorraldaja Aeg ja koht Keel Tüüp Maht Osalustasu
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla    11.03-14.03.2024, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110,00 €
   25.03-28.03.2024, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110,00 €
   08.04-11.04.2024, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110,00 €
   22.04-25.04.2024, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110,00 €
   06.05-09.05.2024, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110,00 €
   20.05-23.05.2024, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110,00 €
   Aeg selgumisel, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110,00 €
SA Õpilasmalev Aprill-mai 2024, Tallinn, Lääne-Virumaa eesti Organisatsioonisisene 89
Skill Õppekeskus 22.04-25.04.2024, Tallinn vene Avatud kõigile 32 90,00 €
28.04-29.04.2024, 04.05-05.05.2024, Tallinn vene Avatud kõigile 32 90,00 €
Tallinna Haridusamet 17.-19.04.2024 ja 24.-25.04.2024, Zoom eesti Avatud kõigile 32 70,00 €
08.-10.05.2024 ja 16.-17.05.2024, Zoom eesti Avatud kõigile 32 70,00 €
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing 04.04- 07.04.2024, Skype eesti Avatud kõigile 32 100,00 €
18.04- 21.04.2024, Skype vene Avatud kõigile 32 100,00 €
09.05- 12.05.2024, Skype eesti Avatud kõigile (taotluste täiendamine kuni 06.06) 32 100,00 €
30.05- 02.06.2024, Skype eesti Avatud kõigile (taotluste täiendamine kuni 06.06) 32 100,00 €
Seiklusmaailm Märts-mai, Eesti eesti Avatud kõigile 32 45,00 €
OleLukoe 05.04-14.04.2024, Tallinn vene Avatud kõigile 32 85,00 €

 


Materjalid e-eksami sooritamiseks ning laagrite korraldamiseks:

Enamus materjale on soovituslikud ning eksamil õppimiseks tuleb lähtuda vastava kutsestandardi kompetentside tegevusnäitajatest.

Kohustuslik on tutvuda Noorsootöö seaduse, ringkirja, vastava Noorsootöötaja kutsestandardiga ning noortelaagri korraldaja käsiraamatuga. Lisaks tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele ning Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse kord. Abiks võib-olla ka malevakorraldaja käsiraamatu lehel olev enesehindamise küsimustik.

Noorsootöö seadus Noortelaagrite ja -malevate info haridusportaalis Aktiivõppe meetodid looduse ja tehnika valdkonnas
Ringkiri noorte- ja püsilaagrite koosseisu osas Noortelaagri korraldaja käsiraamat (EST) Projektijuhtimine noorsootöös
Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse kord Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele Malevakorraldaja käsiraamat
Terviseameti lehel olev laagrite info Noortelaagri korraldaja käsiraamat (RUS) Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel
Laagritegevusega seotud dokumendid ja juhendid Harno lehel Organisatsioonijuhtimise käsiraamat Kultuuridevaheline õppimine
Noorsootöötaja kutsestandardid Noortepassi avastades Jätkusuutlikkus noorsootöös