Osakutse esmakordne taotlemine toimub üks kord aastas. Taotluste esitamise tähtajad selguvad jaanuarikuu jooksul. Osakutse taotlemise info lisame kodulehele jooksvalt jaanuarikuu jooksul.

Osakutse taotlemise eeltingimused
 • Kutsealaste või kutsealaseid teadmisi laiendavate koolituste läbimine – nõutav viimase viie aasta jooksul. Tõendada saab seda tunnistuse, tõendi või kehtiva väljavõttega vastavast registrist, mis sisaldab andmeid koolitaja, läbitud teema, toimumise aja ja mahu kohta.
 • Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna. Piiranguid kontrollib kutse andja vastavalt lastekaitseseaduse § 20.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid
 • (Digitaalselt) allkirjastatud avaldus.
 • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloa kaart).
 • CV.
 • Maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (täpsema lisame info jaanuarikuu jooksul). Taotlemise tasu 45 eurot. 
 • Dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt kaheksa akadeemilise tunni ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul;
 • Dokumendi koopia, mis tõendab noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul.

Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada CV (v.a abitreeneri kutse) ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid.

Hindamine 

Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik töö, mis toimub eksami läbiviimise kohas. Eksamite toimumise ajagraafiku ja kohad avaldame kodulehel jaanuari jooksul.

 • Eksami sooritamiseks on aega 60 minutit.
 • Osakutse puhul hinnatakse kompetentse, mis on välja toodud vastavas kutsestandardis.
 • E-eksami isikutuvastuse täpsem info selgub jaanuari jooksul.
 • Eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.
 • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva pärast eksami toimumist.
 • E-intervjuul toimub isikutuvastus kaamera abil ning selleks on vaja ID-kaarti, passi või elamisloa kaarti.
 • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7- taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.
 • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul peale hindamise toimumist.
 • Eksamit saab sooritada eesti ja vene keeles.