Eesti Noorsootöötajate Kogu viis kohalikes omavalitsuses läbi noorsootöö kvaliteedi hindamist

Projektis on Eesti Noorsootöötajate Kogu kohalikele omavalitsustele senini korraldanud kaks koolitust (24.09.2019 ja 11.03.2020), mida viisid läbi ENKi liikmed Kaisa Orunuk ja Lii Araste. Mõlemal koolitusel osales kokku 26 omavalitsust. Välishindajate koolitus toimus 29.10.2019 ja seal osales 32 noorsootöötajat, kes omakorda asuvad noorsootöö tegevuste üle oma kodukohas välishindamisi teostama.


Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi ning planeerida tulemuste põhjal edasist arengut ja jälgida sealhulgas ka edusamme.

Hindamises osalemine oli omavalitsustele vabatahtlik ning sellega ei kaasnenud pingeritta seadmist – täpsemad tulemused said kohalikule omavalitsusele endale, mis on omakorda abivahendiks, et planeerida edasi tegevusi noorsootöös, eesmärgiga tõsta teenuse kvaliteeti.

Kvaliteedihindamine tähendab enese- ja välishindamise läbiviimist. Enesehindamisel puhul hindavad kohaliku omavalitsuse noorsootöö osalpooled ise oma noorsootöö tegevuste kvaliteeti. Välishindamise puhul toimub see aga väliste ekspertide kaasabil.


Noorsootöö kvaliteedi hindamine viidi projektis läbi kokku üheksas omavalitsuses:

  • Muhu vallas,
  • Antsla vallas,
  • Hiiumaa vallas,
  • Mulgi vallas,
  • Viljandi vallas,
  • Räpina vallas,
  • Elva vallas,
  • Rae vallas ja
  • Viimsi vallas.

Kvaliteedihindamine on veel pooleli Jõelähtmel ja Sauel.

Kui soovid noorsootöö kvaliteedi hindamises osaleda, võta kindlasti ühendust projektijuhiga.


Eesti Noorsootöötajate Kogu viib läbi noorsootöö kvaliteedi hindamist alates 2019. aastast kuni 2021. aastani vastavalt koostöölepingule Haridus- ja Noorteametiga.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Ernst & Young Baltic As-iga ning noortevaldkonna partneritega 2010. aastal. Kvaliteedihindamistega alustati 2010. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel (ENTK) ning alates 2017. aastast on ENK koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse (alates 2020. aasta augustst Haridus- ja Noorteametiga) projekti läbiviimisel osalenud eelkõige välishindajate kaasamisega.

Kvaliteedi hindamise projektijuht on Kadi Bruus Kadi.Bruus@viimsivv.ee.

Projekti rahastab Haridus- ja Noorteamet.