Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi ning planeerida tulemuste põhjal edasist arengut ja jälgida edusamme.

Hindamises osalemine on omavalitsustele vabatahtlik ning sellega ei kaasne pingeritta seadmist – täpsemad tulemused on avalikud kohalikule omavalitsusele endale ja on abivahendiks noorsootöö planeerimisel ja kvaliteedi tõstmisel.

Kvaliteedihindamine tähendab enese- ja väishindamise läbiviimist. Enesehindamisel puhul hindavad KOV noorsootöö osalpooled ise noorsootöö kvaliteeti ja välishindamise puhul toimub see väliste ekspertide abil.


Projekti raames on toimunud kaks koolitust (24.09.2019 ja 11.03.2020) kohalikele omavalitsustele. Koolitusi viisid läbi Kaisa Orunuk ja Lii Araste ning mõlemal koolitusel osales kokku 26 omavalitsust. Välishindajate koolitus toimus 29.10.2019 ja osales 32 noorsootöötajat, kes viivad läbi välishindamisi.

Noorsootöö kvaliteedi hindamine on läbi viidud üheksas omavalitsuses: Muhu vald, Antsla vald, Hiiumaa vald, Mulgi vald, Viljandi vald, Räpina vald, Elva vald, Rae vald ja Viimsi vald.

Kvaliteedihindamine on pooleli Jõelähtmel ja Sauel.

Kui soovid noorsootöö kvaliteedi hindamises osaleda, võta kindlasti ühendust projektijuhiga.


Eesti Noorsootöötajate Kogu viib läbi noorsootöö kvaliteedi hindamist alates 2019. aastast kuni 2021. aastani vastavalt koostöölepingule Haridus- ja Noorteametiga. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Ernst & Young Baltic As-iga ning noortevaldkonna partneritega 2010. aastal. Kvaliteedihindamistega alustati 2010. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel (ENTK) ning alates 2017. aastast on ENK koostöös ENTKga projekti läbiviimisel osalenud eelkõige välishindajate kaasamisega.

Kvaliteedi hindamise projektijuht on Kadi Bruus Kadi.Bruus@viimsivv.ee

Projekti rahastab Haridus- ja Noorteamet