Kovisioon on mõeldud noorsootöötajate gruppidele, kes teevad samasisulist tööd.

Kovisiooni näol on tegemist on arengumeetodiga, mis annab noorsootöötajatele (sarnase töö tegijatele või sarnase rolli täitjatele) võimaluse üksteise kogemuste ja teadmiste põhjal leida lahendusi oma tööalastele olukordadele ning saada üksteiselt tuge ja ergutada kogemustest õppima.

Kovisioon on meetod, mis sobib samasisulist tööd tegevatele meeskondadele erinevate tööalaste olukordade lahendamiseks. Lisaks konkreetsete töös ette tulevate situatsioonide lahendamisele loob kovisioon võimaluse nii individuaalseks kui ka ühiseks refleksiooniks, mis on noorsootöös nii oluline kvaliteedi tagamiseks.

Kovisioon pakub meeskondadele võimalust olla üksteisega aus ja avatud ning tuua välja kollektiivis esilekerkivaid keerulisi olukordi.

Loe lisaks täpsemalt, mis on kovisioon ja milleks seda vaja.


Hind ja registreerumine

Kovisioon on tellimiseks sisekoolitusena. Ühekordne koolitus maksab 450 eurot (käibemaksu ei lisandu), kuid pikemaajalise kovisioonide seeria puhul kujuneb hind läbirääkimiste käigus.

Koolituse läbimisel saab organisatsioon endale juhendmaterjali, et kovisiooni edaspidi regulaarselt ise läbi viia.

Huvi korral võtke palun ühendust info@enk.ee.