Eesti Noorsootöötajate Kogu osaleb partnerina rahvusvahelises projektis “Strengthening the Professionalisation of Youth Work through Codes of Ethical Practice (CODE)”, kus valmib uuring, mis annab ülevaate noorsootöö praktikast, eelkõige kutse-eetikaga seotud aspektidest.


Projekti näol on tegemist strateegilise partnerlusega Félag fagfólks í frítímaþjónustu (Island), Eesti Noorsootöötajate Kogu (Eesti), Victoria University (Austraalia) ja Youth Workers’ Association (Austraalia) vahel. Projekti viiakse ellu aastatel 2019-2021 ning seda rahastatakse Euroopa Liidu Erasmus+: Youth in Action programmi kaudu läbi Sihtasutus Archimedes noorteagentuuri.

Projekti jooksul viiakse läbi uuring partnerriikide noorsootöötajate seas, et saada ülevaade noorsootöö praktikast, eelkõige kutse-eetikaga seontud aspektidest. Küsitluse tulemusena valmivad temaatilised teadusartiklid ning juhendmaterjalid noorsootöö kutse-eetika kasutamiseks. 2022. aasta suvel toimub projekti tulemusi tutvustav seminar.