Eesti Noorsootöötajate Kogu osaleb partnerina rahvusvahelises projektis “Strengthening the Professionalisation of Youth Work through Codes of Ethical Practice (CODE)”. Projekti näol on tegemist strateegilise partnerlusega Félag fagfólks í frítímaþjónustu (Island), Eesti Noorsootöötajate Kogu (Eesti), Victoria University (Austraalia) ja Youth Workers’ Association (Austraalia) vahel. Projekti viiakse ellu aastatel 2019-2021 ning seda rahastatakse Euroopa Liidu Erasmus+: Youth in Action programmi kaudu läbi Sihtasutus Archimedes noorteagentuuri.

Projekti jooksul viiakse läbi uuring partnerriikide noorsootöötajate seas, saamaks ülevaadet noorsootöö praktikast, eelkõige kutse-eetikaga seonduvatest aspektidest. Küsitluse tulemusena valmivad temaatilised teadusartiklid ning juhendmaterjalid noorsootöö kutse-eetika kasutamiseks.

Küsitlusele on võimalik vastata kuni 10. jaanuar 2020 siin! Vastamine võtab aega 15-20 minutit.
Kõikide küsimustiku täitnute vahel loositakse välja Kaubamaja kinkekaart väärtuses 75 eurot.