Projekti eesmärk on aastaks 2024 suurendada noortevaldkonna sh minimaalselt 48 kohaliku omavalitsuse digivõimekust. Kavas on:

  • luua ja/või arendada innovaatilisi sh noortekeskseid nutikaid lahendusi noorsootöö
    kvaliteetsemaks toimimiseks (sh e-osaluse võimalusi);
  • luua eeldused noorsootöötajate ja kohalike omavalitsuste teadlikuks digihüppeks vastavate digiraamistike ja hindamistööriistade/hindamisvahendite kaudu;
  • toetada ja arendada vähemalt 100 noorsootöötaja digipädevusi õpikogukonna arendamise ja temaatiliste koolituste kaudu;

Tegevustena on plaanis töötada välja noorsootöötajatele suunatud koolitusprogramm
eesmärgiga toetada ja arendada vähemalt 100 noorsootöötaja digipädevusi õpikogukonna arendamise ja temaatiliste koolituste kaudu. Ühtlasi on väga oluline osa noorsootöötajate ja noorsootöö asutuste digialane nõustamine. Lisaks toimuvad aasta jooksul temaatilised seminarid.

Kestus: oktoober 2022 kuni oktoober 2023.

Partnerid: Tallinna Ülikool, Haridus- ja Noorteamet ja valdkonna spetsialistid.

Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

Lisainfo:
Kristina Masen
masen.kristina@gmail.com