Noorsootöötaja üheks põhikompetentsiks on juhindumine oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast.

Noorsootöötaja kutse-eetika seitse põhiteesi

Eetika põhiteesid noore suhtes:

 1. Noorsootöötaja on aus ja avatud noorsootöö eesmärkide ja meetodite osas.
 2. Noorsootöötaja kohtleb noori võrdselt, suhtub noore arvamustesse ja maailmapilti lugupidamise ja sallivusega.
 3. Noorsootöötaja lähtub töös noorega võrdväärse partnerluse põhimõttest, noorsootöö ja selle
  korralduse põhimõtetest.
 4. Noorsootöötaja lähtub oma töös noorest võttes arvesse tema arvamust, ideid, maailmavaadet.

Eetika põhiteesid noorsootöö keskkonna suhtes:

 1. Noorsootöö teostamise keskkond on noore poolt aktsepteeritav ning soodustab mitteformaalset
  õppimist.
 2. Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute
  (lisa)väärtuste loomisele suunatud.
 3. Noorsootöö keskkonnas lähtutakse eetika põhiteesidest.

Eesti Noorsootöötajate Kogu peab oluliseks, et iga noorsootöötaja, kas kutsega või ilma, tööalaselt noortevaldkonnas tegutsev või ka vabatahtlikuna, järgiks oma töös noortega noorsootöötaja kutse-eetika põhiteesidest.