2014. aastal viis Eesti Noorsootöötajate Ühendus Hasartmängumaksu Nõukogu rahastamisel ning Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse ja Tallinna Linnavalitsuse spordi- ja noorsooameti kaastoetusel ning partnerlusel läbi suurprojekti „Mentorid noorsootöös“.


Projekti ettevalmistusfaasis ja konsultatsioonide käigus Estonian Business School’iga (EBS) otsustati projekti sisulist lähenemist muuta ning minna üle mentorluselt coaching’ule, mis vastas enam noorsootöötajate vajadustele ja ootustele.


VAATA, mida räägib Mikk Marran coaching’u-programmis osalemise kogemusest.


VAATA, mida räägib coaching’ust koolitaja Riina Varts.


Eesti Noorsootöötajate Ühendus kuulutas maikuus 2014 välja otsingu motiveeritud coach’ide ja coachee’de leidmiseks projekti. Välja valitud 20 inimest olid suuremas osas Tallinna ja Tartu esindajad (need linnad olid projekti kaaspartnerid ja -rahastajad), ent osalejaid oli ka mujalt ˗ Lõuna-Eestist ja Pärnust. Projektis osalemise eelduseks oli kuulumine Eesti Noorsootöötajate Ühendusse, kuid see ei olnud piirang. Coach’idele oli kandideerimisel teada, et projektis osalemisega annavad nad nõusoleku järgmise viie aasta jooksul panustada vabatahtlikult ühenduse jätkutegevustesse coach’ingu läbiviimisel ja juurutamisel. Tänaseks on kümnest koolituse saanud coach’ist üheksa oma valmisolekut jätkutegevusteks kinnitanud ning ühendus viib 2015. aastal ellu jätkuprojekti, mida rahastab samuti Hasartmängumaksu Nõukogu.


Noorsootöötajatel üle Eesti on võimalus coach’i abi saada oma professionaalse arengu toetamiseks pöördudes Eesti Noorsootöötajate Ühenduse poole motiveeritud e-kirjaga. Kirjutage julgelt aadressil ilona.rannala@gmail.com. Leiame teile sobiva coach’i meie 10 koolitatud coach’i seast ning organiseerime kohtumised (kas virtuaalsed või reaalsed).