Kuidas loovus tööelus enda kasuks tööle panna, mismoodi noortevaldkonnas enda professionaalse enesearenguga tegeleda ja kuidas Eesti Noorsootöötajate Kogu oma liikmeid sel teekonnal toetab? Novembris jagavad ENKi liikmed oma kogemusi.


Sellest, kuidas tegeleda enesearenguga nii, et see igapäevatööd rikastaks, räägib lähemalt Liisa Lints, kes lisaks huvijuhi ametile panustab väga aktiivselt ka Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse töösse.


Kuidas oled loov oma töökohal?

Olen aktiivne noorsootöös eri maastikel – osalen Noorsootöötajate Kogu töös, teen ülikoolis magistriõpinguid, õpin noortelt koolis, tegutsen õpilasesinduse mentorina jne. Mitmekülgne tegevus hoiab ja toetab mu loovust, sest nii saan ideid ja inspiratsiooni erinevate noorsootöö valdkonna külgede pealt. See rikastab mind professionaalina ja hoiab motivatsiooni.


Kuidas tegeled enda professionaalse enesearenguga?

Vajan oma ellu pidevalt uusi väljakutseid ja otsin ka aktiivselt võimalusi, et olla valdkonnas toimuvaga kursis. Hetkel teen seda kõike ülikooli õpingute kaudu, samuti pakub põnevust kogemuste vahetamine eriala inimestega näiteks ENKis ellu kutsutud huvijuhtide töögrupis. Loen teadustöid ja artikleid, kuulun ENKi juhatusse. See kõik annab mulle laiema pildi valdkonnas toimuvast, sunnib pidevalt ka ise arenema ja ennast proovile panema ning annab võimaluse õppida oma ala professionaalidelt.


Kuidas ENK sinu enesearengut toetab?
ENK annab võimaluse õppida otse ja vahetult teistelt valdkonnas tegutsevatelt inimestelt. See rikastab minu maailmapilti ning õpetab vaatlema ja mõtestama oma tõekspidamisi ning väärtusi süvitsi. Sunnib pingutama, samas teades, et seljataga on alati olemas tugi, kes vajadusel appi tõttab. Õpetab otsima uusi lahendusi ja leidma radasid, mis ei pruugi alati olla kõige otsemad, kuid arendavad mind professionaalina oluliselt rohkem.

Kuni 30. novembrini 2022 kestab meie uute liikmete kampaania!

Kõigi novembri jooksul liitujate ja soovitajate vahel loosime välja kaks ENKi seljakotti.

Kutsu kolleeg ENKi liikmeks