Seminar toimub 13.05 kell 14–15.30.

Selle kevade viimasel huvijuhtide veebiseminaril on teemaks formaalõppe ja mitteformaalõppe sidumine ning koostöö.

Jagame seminaril näiteid erinevatest keskkondadest, mida saab huvijuht oma töös kasutada ning arutleme teemal, mil viisil teha koostööd aineõpetajatega.

Külas on noorteinfoportaali Teeviit peaekspert Kaie Pranno, kes annab ülevaate antud lehekülje võimalustest ning sellest, kuidas saaks huvijuht antud keskkonda oma töös kasutada.

Rohkem infot:
Heili Griffith
Eesti Noorsootöötajate Kogu
heili@enk.ee
enk.ee

Registreeru seminarile