Seminar “Kriitiline mõtlemine digikeskkonnas”  jätkab Eesti Noorsootöötajate Kogu ning Haridus- ja Noorteameti koostööprojekti “Digihüpe noorsootöös” koolitusprogrammi ning kutsub kõiki noorsootöötajaid oma digiteadmisi järgmisele tasemele viima!


Seminar keskendub kriitilise mõtlemise oskustele digitaalses keskkonnas, ning seda viib läbi Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor ja Tallinna Ülikooli doktorant Holger Kiik.


Veebiseminar seisneb rühma kaupa praktilistes aruteludes etteantud probleemide ja küsimuste üle, enda kaalutluste tutvustamises teistele osalejatele ning kohapeal tõstatatud küsimuste arutamises. Seetõttu on oodatud vaid aktiivne osalemine ning seda eelistatult veebikaamera vahendusel ja kindlasti mikrofoniga. Lisaks on võimalik ja soovitatav enne koolitust tutvuda eelnevalt saadetud materjalidega ning nende osas mõtteid mõlgutada.

NB! Tegemist on aktiivset osalust ja eeltööd nõudva veebipraktikumiga. Veebiseminari ei saa hiljem järele vaadata.

Seminar toimub kahes rühmas.

I rühm (30 kohta) 25.04. kell 1113.

Registreeru


II rühm (30 kohta) 26.04. kell 13.0015.00.  

Registreeru


Seminar on rahastatud  Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ ning toimub osana projektist “Noortevaldkonna digihüpe”.