Toimumisaeg: 22.–23. august 2019
Toimumiskoht: Viinistu
Osalejad: noorsootöötajad, huvijuhid jt noortega töötavad inimesed
Osavõtutasu: TASUTA*

*Osalejatele hüvitatakse majutus- ja toitlustuskulud (transpordikulu ei hüvitata).


Registreeru kuni 31. juulini 2019.

Teadmiste Pada modereerib noortevaldkonna koolitaja Kristi Jüristo.

Üritust korraldab Eesti Noorsootöötajate Kogu ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.


Tule ja omanda oskused enda paremaks juhtimiseks ja eesmärkide saavutamiseks oma töös!

Pidevalt muutuvas keskkonnas töötamine eeldab noorsootöötajalt enesearendamist, oskust oma praktikat reflekteerida ning kavandada selle alusel muudatusi ka oma tööalases tegevuses. 

Eneseanalüüsioskus professionaalse enesearendamise ühe osana on noorsootöötaja kutsestandardi lahutamatu osa, mida käsitleme ka seekordses Teadmiste Pajas.

Kahepäevasel Teadmiste Paja praktilisel seminaril on Sul võimalus õppida ja harjutada eneseanalüüsi ning jagada kogemusi nii individuaalse töö kui ka organisatsiooni tasandil. 

Eesmärk on toetada eneseanalüüsi kui meetodi rakendamist ja anda edasi teadmisi, kuidas seda praktikas igapäevaselt kasutusele võtta.


Teadmiste Pajas reflekteerime, analüüsime ja mõtestame: 

 • noorsootöötaja kutse-eetikat ja selle taustal olevat väärtussüsteemi;
 • noorsootöö praktikat, seda suunavaid raamistikke;
 • noorsootöötaja enda praktikat ning arutleme, millised on noorsootöötaja väärtused, uskumused, teadmised ja käitumine (mis noorsootöötajat mõjutab ja kuidas noorsootöötaja seda ise mõjutada saab)

Kahepäevase arutelupäeva tulemusel õpid Sa kasutama erinevaid eneseanalüüsitehnikaid ja –vahendeid, mis aitavad Sul mõtestada enda praktikat noorsootöötajana.

Programm

  Neljapäev 22.08 Reede 23.08
9.30 Munsterdamine ja tervitus Päeva algus
10.00 Hakkame pihta:
Seame sihti!
Ballast:
Kuidas loome noorsootöö praktikat?
11.30 Paus
12.00 Navigatsioon:
Noorsootöö praktika kujundamine ja noorsootöötaja professionaalsus
Navigatsioon:
Refleksiivne praktika noorsootöös
13.30 Lõuna
14.30 Admirali tund Admirali tund
15.00 Navigatsioon: 
Mina noorsootöötajana
Logiraamat:
Minu refleksiivne praktika!?
16.30 Paus
17.00 Logiraamat:
Minu praktika
Tagasivaade ja edasivaade
18.30 Admirali tund, õhtusöök Lahkumine

Programmis olevate mõistete selgitus:

 • Admirali tund – aeg pärast söömaaega oma mõtetega üksi olemiseks:
  PROTSESSI REFLEKSIOON
 • Ballast – vajaliku püstuvuse saavutamiseks laeva paigutatav last:
  TEOREETILINE KÄSITLUS JA/VÕI SELLE MÕTESTAMINE
 • Logiraamat – laevapäevik, kuhu kantakse kronoloogilises järjekorras navigatsiooniandmed, ilmaolud, asukohamäärangud, aga ka olulised sündmused laevapere elus: ENESEANALÜÜS
 • Munsterdamine – laevapere liikmete laevale vormistamine:
  TUBADESSE MAJUTUMINE
 • Navigatsioon  – meresõit üldisemalt: TEEMA KÄSITLEMINE

Mõistete allikas: www.ts.ee/sadama-abc


Üritust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ja korraldab Eesti Noorsootöötajate Kogu.