Sel aastal toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Sellega seonduvalt korraldame noorsootöötajatele kolm valimistega seotud veebiseminari, et toetada noorsootöötajaid valimistega seotud teemade käsitlemisel noortega. Seminarid toimuvad 18.03.2021, 13.05.2021 ja viimane kohtumine on planeeritud septembrisse.


Veebiseminaridel räägitakse sellest, miks on noorte osalemine valimistel oluline, arutletakse noorsootöötaja rolli üle valimistega seotud info edastamisel noortele, käsitletakse noorsootöötaja kutse-eetikat ja eetilisi dilemmasid, samuti räägitakse noorsootöötaja muredest, hirmudest ja varasematest kogemustest.

Esimese, 18. märtsi veebiseminari avab Andres Aru (Õiguskantsleri kantselei, laste ja noorte õiguste osakonna juhataja) ettekandega “Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised – noorte õigused ja vastutus”.

Jagame veebiseminaril infot ka selle kohta, kust noorsootöötaja saab teavet ja abimaterjale noortega valimistega seotud tegevuste ning arutelude läbiviimiseks. Lisaks arutleme, millist tuge oleks noorsootöötajatel veel valimistega seonduvalt vaja.


Kohalike omavalitsuste valimiste veebiseminare korraldavad Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Eesti Noorsootöötajate Kogu.

Registreeru siin.