Oma värskeid kogemusi ja muljeid suvekoolist ning seal käsitletud teemadest jagasid meiega lähemalt kaks osalejat – Valdeku noortekeskuse laste- ja noortetöö juht Evely Pajula ning Viimsi Teaduskooli õppe- ja infojuht Silver Fokin.

 

 

 

 

 

 


Millised olid sinu emotsioonid enne suvekooli ning miliste tunnete ja teadmistega sealt lahkusid?

Evely Pajula

Eesti Noorsootöötajate Kogu suvekoolid on saanud minu suviseks tööalaseks traditsiooniks ning ma juba tean, millist hindamatut väärtust see minu jaoks noorsootöötajana loob, aga samuti seda, kuidas mõjutab mind kui inimest. Seetõttu valdas mind enne suvekooli eelnevalt korraga nii elevus kui ka rahulolu.

Olin elevil võimalusest kohtuda superlahedate koolitajatega ja juba ootasin, et nende mõtteid kuulda ning enda oma omasid jagada. Samas tundsin end rahulikult, sest teadsin, et mind ootavad ees kolm ülivõrdes päeva turvalises ja meeldivas erialakeskkonnas.

Silver Fokin

Enne suvekooli oli päris suur teadmatus selle kohta, et mida ja kuidas täpsemalt käsitlema hakatakse. Samas tundsin, et tegemist on olulise teemaga, mida tuleb käsitleda.

Mul on hea meel, et lahkusin suvekoolist targemana ning kindlasti ka mitmete kontaktide võrra rikkamana. Leian, et ühise võrgustiku ja selle kaudu ka isikliku kontakti loomine noorsootöötajate vahel on väga oluline. Teiste kogemuste ning teadmiste pealt on alati lihtsam ja põnevam õppida. Arvan, et suvekool oli igati äge üritus, mis teenis oma eesmärki. Suured tänud korraldajatele! Ootan pikisilmi juba uut üritust.


Milliseks hindad seksuaalkasvatust noorte elus ehk et kui teadlikud on sinu arvates noored neist teemadest, ka ohtudest? Milline roll võiks olla siin noorsootöötajal?

Evely Pajula

Kuna meie maailm ja infoväli on niivõrd avardunud, on noortele lihtsasti kättesaadav igasugune teave seksi ja sellega seotud teemade kohta. See avatus võimaldab noortel iseseisvalt uurida, õppida ning avastada enda eelistusi ja identiteeti.

Kuigi see on osalt ka positiivne, tuleb samas muret tunda, sest need noored, kes hakkavad iseseisvalt avastama ilma eelneva teaduspõhise ettevalmistuseta, võivad olla segaduses või luua isegi valearusaama seksist. Ma arvan, et turvaliseks ise uurimiseks ja avastamiseks on oluline, et oleks mingisugunegi teaduspõhine sissejuhatus teemasse olemas. Isegi täiskasvanuna on mõnikord keeruline allikaid valida või otsustada, milliseid usaldada, ning kuidas seajuures mõista, millist lisainfot on vaja, peale selle, mida esialgu pakutakse.

Kuigi seksuaalkasvatus on küll õppekavades olemas, paistab selle kvaliteet endiselt ebaühtlane olevat ja see ei pruugi piisavalt valmistada noori ette kõigi küsimuste ja teemade jaoks, millega internetis iseseisvalt kokku puututakse.

Minu kogemuse põhjal jõuavad noored sageli pornograafilise sisuni enne, kui ametlik õppekava selliseid teemasid käsitlema hakkab (kui üldse). Selline sisu võib neile ilma eelneva infota tunduda arusaamatu ja seeläbi ka ebamugav ning tekitada hulgaliselt küsimusi, millele on vaja vastuseid.

Siinkohal on oluline roll noorsootöötajal, kes võiks olla see täiskasvanu, kellega noored saavad igasuguseid mõtteid vahetada. Noorsootöötaja kutsestandard ja tasemeõpe rõhutab ka tugevat nõustamisvalmidust ja avatust keerulistele teemadele. See võimaldab noortel arutada ebamugavaid teemasid turvalises ja toetavas keskkonnas ning leida vastuseid oma küsimustele.

Nii nagu ka koolitusel tõdesime, ei ole oluline ise kõigest detailideni teada, vaid tähtis on aidata noorel enda mõtteid lahti kerida ja vajadusel temaga koos uurida.

Silver Fokin

Noorte teadmised ühelt poolt võivad olla päris suured, kuna info internetis on väga kättesaadav. Samas on kindlasti teemasid, mis võivad näiteks läbi pornograafia noortele jätta asjadest vildaka mulje. Leian, et siin võikski olla noorsootöötaja see, kes aitab noortel aru saada reaalsusest.

Kindlasti on noortel lihtsam jagada muresid ning küsimusi noorsootöötjaga, kellega on tekkinud usalduslik suhe. Paljudel võib olla keeruline rääkida sellistest teemadest vanematega.


Kuidas hindad – mis suvekooli järel muutus sinu enda suhtumistes ja hoiakutes?

Evely Pajula

Mulle tundub, et iga koolitaja jättis endast minusse mingi märgi ja kohati olen ma veel iseend ja kogetut analüüsimas, avastamas ning läbi mõtlemas, et kuidas ma muutunud olen.

Mida ma juba tajun on, et koolitus andis mulle kindlustunnet, et olen oma ala professionaal ja annan endast parima. See tunne aitab enda eest seista, kui tuleb ette, et teistelt positsioonidelt kolleegid kipuvad mõnikord teisiti arvama võrreldes sellega, mida ma tean õige olevat.

Silver Fokin

Ma arvan, et suvekoolis läbitud teemad ning toimunud vestlused aitasid mul saada rohkem enesekindlust taolistest teemadest rääkimisel võõrastega. Sain veelgi rohkem kinnitust, et seksuaalharidust koolides tuleks muuta ning täiendada ning et info, mida noortele edastataks oleks võimalikult tõene ja relevantne. Siin on oma roll nii noorsootöötajatel kui ka õpetajatel.


Tutvu suvekooli fotogaleriiga


Mõte suvekooli peakorraldajalt

Koolitamine ja teadmised on ainult üks osa sellest, kuidas liikuda parema seksuaalhariduse poole, sh on oluline tähelepanu pöörata ka digimaailmast sisse pressivale pornoteematikale, mis oli ka tänavuse suvekooli fookuses. Noorsootöötajad vajavad tuge ja tunnet, et nad ei ole üksi. Paljudes kohtades võib nende teemade käsitlemine tuua kaasa lapsevanemate ja kogukonna halvakspanu, kuid noorsootöötaja ei tohiks jääda selles üksi. Peaksime oma teavitusteravikku suunama ka tugevamalt ülemuste, sh omavalitsusjuhtide poole, et nad mõistaksid teema käsitlemise vajalikkust ning selles ka noorsootöötaja selja taga seisaksid.

Kristina Masen
Projektijuht, Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liige


Eesti Noorsootöötajate Kogu suvekool “Mida pornot!?” toimus projekti “Noortevaldkonna digihüpe” raames. Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.